SPSS Veri Analiz Yöntemleri

İçindekiler

Değişkenlerin Yeniden Kodlanması ve Hesaplanması ,
Diyagram ve Grafikler,
Çapraz Tablolar ,
Örnek Seçimi,
Güvenilirlik Analizi,
Faktör Analizi ,
Uygun Analiz Türünün Belirlenmesi,
Regresyon ve Korelasyon Analizi,
T – Testi,
Varyans Analizi,
Ki-Kare Testi
Notu görüntülemek için tıklayınız.

BİLGİSAYAR DESTEKLİ İSTATİSTİK

İstatistik, hayatın karışık olaylarını ve sorunlarını çözümlemeye çalışan bir bilim dalıdır. Son yıllara kadar oldukça karmaşık matematik işlemler bütünüymüş gibi görünen istatistik, bilgisayarların gelişmesi ve gündelik yaşama girmesiyle birlikte daha ‘sempatik’ ve kullanışlı hale gelmiştir. Ancak bilgisayarlar tüm istatistik analizleri kolayca yapabilmelerine rağmen hangi analizlerin hangi durumlar için daha uygun olduğu konusunda bir şey bilmezler. Şunu söylemek hiç hatalı olmayacaktır: Bilgisayar ve istatistik paket programları bize ancak ‘yardımcı’ olabilirler, bizim yerimize karar veremezler. SPSS istatistik yöntemler açısından oldukça zengin bir paket programdır. Temel istatistik yöntemlerden başlayarak oldukça karmaşık ve zor işlemleri kısa sürede yapmaya izin verir.
Notun devamını görüntülemek için tıklayınız.
 

SPSS Anlatımı

İçindekiler: SPSS Kurulumu,İlk Ekran,Data Editor Penceresi,Değişken Tanımlama ve Veri Girme,Basit İstatistikler Bulma (Mean) ,Verilerin Düzenlenmesi (Frekans, Grafik, Histogram) ,Korelasyon (Correlation) ,Güvenilirlik Analizi,Faktör Analizi,Mann­Whitney U Testi,Friedman İki Yönlü Varyans Analizi
Dökümanı görüntülemek için tıklayınız.

Direnç ve Diyotlarla Yapılan VE Kapısı

‘VE’ kapısının gerçekleştirdiği çarpma işlemi ‘.’ veya ‘*’ işareti ile gösterilir ve kapının yaptığı işlem Q=A*B şeklinde tanımlanır. Normal çarpma işleminin gerçekleştirildiği ‘VE’ işleminde, giriş değişkenlerinin herhangi birisinin ‘0’ değerini alması ile çıkış ‘0’ değerini alırken, girişlerin hepsinin ‘1’ olması durumunda çıkış ‘1’ değerini alır. Bu durum iki girişten fazla girişe sahip ‘VE’ kapıları için de geçerlidir. Üç girişe sahip ‘VE’ kapısının çıkışı; Q = A*B*C şeklinde, dört girişe sahip ‘VE’ kapıların çıkışı; Q = A*B*C*D şeklinde gösterilir.
Föyün devamına ulaşmak için tıklayınız.

DEĞİL(NOT) Kapısı

‘DEĞİL’ işlemi; ‘VE’, ‘VEYA’ işlemlerinden farklı olarak tek giriş ve tek değişken ile gerçekleştirilir. Örneğin; A değişkeni ile işlem yapılacaksa, ‘NOT’ işlemi sonucu Q=A’ olarak tanımlanır ve A üzerindeki çizgi, değili (barı), tersi, invertörü vb. olarak isimlendirilir. Değişken yalnızca iki değerden birini alabilir: A=0 veya A=1. ‘DEĞİL’ işlemi, ‘tersi’ veya ‘tümleyeni’ olarak ta tanımlanır.
dökümanın devamına ve deney föyüne ulaşmak için tıklayınız.
 

MÜHENDİSLİK ELEKTROMANYETİĞİNİN TEMELLERİ KİTABI TÜRKÇE

Kitabın Türkçesini görüntülemek için tıklayınız.
Not: Şifre istemektedir. Şifre kısmını çözmek için aşağıdaki adımları uygulayınız.
1. Aşağıdaki kırmızı yazan linke sağ tıklayıp bağlantı adresini kopyala demelisiniz.
 Kırmızı
2. Kopyaladığınız bağlantı adresini word  veya notepad e yapıştırınız.
3. Bir link görüceksiniz. Linkten “http://www.esradogan.com/muhendislik-elektromanyetiginin-temelleri-kitabi-turkce/”   kısmını silin.
4.Kalan kısımı kitabın şifresidir.
İyi Çalışmalar dilerim.
 
 

Proteus Ders notu

Aşağıda Proteus programı ile ilgili konu anlatımlar örnek uygulamalar bulunmaktadır.
Not1 : indirmek için tıklayınız.
Not 2 : indirmek için tıklayınız.
Not 3 : indirmek için tıklayınız.
Not 4: indirmek için tıklayınız.
 
 
Videolu anlatımları izlemek için tıklayınız.