KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI DERS NOTU

Kalite güvencesi bir ürün veya hizmetin kalite konusunda belirtilmiş gerekleri yerine getirmesinde yeterli güveni sağlamak için uygulanan planlı ve sistematik etkinlikler bütünü olarak tanımlanmaktadır. Temelinde ürün ya da hizmetin geçtiği tüm aşamalardaki talimatlar, görev ve sorumluluk tanımları vb. ile belgelendirmesi, çalışanların eğitilmesi ve kalite konusunda bilinçlendirilmesi ile kalitenin planlanan düzeyde en az kaynak kullanımıyla korunması yatmaktadır. Kullanıcının gereksinimleri tam olarak ve belirlendiği şekilde karşılanmadığı sürece kalite güvencesi sistemi tanımlanmış sayılmaz.Devamını Görüntülemek için tıklayınız.
 

KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE ISO 9000 SERİLERİ

ISO 9000 bir kalite sistemi oluşturulması için izlenmesi gerekli yolu gösteren ve oluşturulmuş kalite sistemlerini de değerlendirmekte kullanılan, kalite yönetim sistemi ile  ilgili standardlardır. ISO-9000, Uluslar arası Standartlar Örgütü’nün(ISO) yayınlamış olduğu kalite güvencesi sistem standardıdır. Bu standard ürünlerin sağlaması gereken  özellikleri değil, ürünlerin üretildiği sistemin sağlaması gereken şartları tanımlamaktadır.Devamını görüntülemek için tıklayınız.
 

Kalite Güvence Sistemleri Sunum

Sunum içeriği:
Giriş
Tarihsel Gelişim
Akreditasyon sistemleri
Avrupa Akreditasyon Birliği ( EA)
Türkak
AkriditasyonunUlulararası Boyutu
Avrupa Birliğindeki yapılanma
TS EN ISO/17025:2005
Prosedür
talimat
Formlar ve listeler
Kalite Kontrol Faaliyetleri
Sunumu görüntülemek için tıklayınız.