Geometrik cisimlerin hacimleri ve alanları

Geometrik cisimlerin hacimleri ve alanları

MATEMATİK FORMÜLLERİ – Dikdörtgenler Prizması Hacmi ve Yüzey Alanı

MATEMATİK FORMÜLLERİ – Paralelkenar Prizmanın Hacmi

MATEMATİK FORMÜLLERİ – Kürenin Hacmi ve Kürenin Yüzey Alanı

MATEMATİK FORMÜLLERİ – Silindirin Hacmi ve Silindirin Yüzey Alanı


MATEMATİK FORMÜLLERİ – Yamuk Silindirin Hacmi ve Yamuk Silindirin Alanı

MATEMATİK FORMÜLLERİ – Düzgün olmayan kesitli silindir

MATEMATİK FORMÜLLERİ – Koninin hacmi ve koninin yüzey alanı

MATEMATİK FORMÜLLERİ – Piramitin hacmi

MATEMATİK FORMÜLLERİ – Küre parçasının hacmi ve yüzey alanı

MATEMATİK FORMÜLLERİ – Kesik koninin hacmi ve yüzey alanı

Geometrik Cisimlerin Hacmi

GEOMETRİK CİSİMLERİN HACİMLERİ NASIL HESAPLANIR?

SİLİNDİR’İN HACMİ:

H = taban alan.yükseklik
H = π.r.r.h
(π=3,14 alırız, r taban yarıçapı, h yükseklik)
(konserve tenekesi)
örnek: Taban yarıçapı 4cm ve yüksekliği 5cm olan silindirin hacmini bulunuz.(
π=3)
H= 3.4.4.5= 240cmküp
KÜP’ÜN HACMİ:
H = a.a.a
(a küpün bir kenarının uzunluğu)
(küp şeker)
örnek: Bir ayrıtının uzunluğu 5cm olan küpün hacmini bulunuz.
H= 5.5.5= 125cmküp

DİKDÖRTGENLER PRİZMASI’NIN HACMİ:
H = a.b.c
(a en, b boy, c yüksekliği)
(kibrit kutusu)
örnek: Boyutları 3cm, 4cm, 5cm olan dikdörtgenler prizmasının hacmini bulunuz.
H= 3.4.5= 60cmküp
KARE PRİZMA’NIN HACMİ:
H = taban alan.yüksekliği H = a.a.b
(a kare olan tabanın bir kenarı, b yükseklik)
örnek: Taban ayrıtının uzunluğu 5cm ve yüksekliği 10cm olan kare prizmanın hacmini bulunuz.
H= 5.5.10= 250cmküp
DİK PRİZMALARIN HACMİ:
V= (taban alanı) X (yükseklik)

Fonksiyon Çeşitleri

Fonksiyon Çeşitleri
A) BİRİM fONKSİYON
A ve B birer küme olsun. A nın her elemanının görüntüsü yine kendisi oluyorsa yani f(x)=x ise bu fonskiyon birim fonskiyondur.
f(0)=0 , f(1)=1 , f(2)=2 gibi.
 
B) SABİT FONKSİYON
f fonksiyonunda A’nın her elemanı B de 1 elemanla eşleşiyorsa yada A nı n bütün elemanlarının görüntüsü aynı ise sabit fonskiyondur.
f(0)=0 , f(1)=0 , f(2)=0 gibi.
C)İÇİNE FONKSİYON
Bir fonksiyonda değer kümesinde açıkta eleman kalıyorsa içine fonksiyondur.
D) ÖRTEN FONKSİYON
Değer kümesinde açıkta eleman kalmıyorsa örten fonksiyondur.
E) EŞİT FONKSİYON
f(x)=g(x) olmalıdır.
F) ÇİFT FONKSİYON
her x eleman R f(x)=f(-x) olursa çift fonksiyondur.
G) TEK FONKSİYON
her x eleman R -f(x)=f(-x) olursa Tek fonksiyondur.