TERMODİNAMİK

Termodinamik hakkında kısa bilgiler:
Görüntülemek için tıklayınız.
İçerik:
1.1-Termodinamik hatırlatmalar 1.1.1- Mükemmel gaz 1.1.2- İç enerji ve antalpi 1.1.3- Termodinamiğin 1. kanunu 1.1.4- Antropi ve termodinamiğin 2. kanunu 1.1.5- Antropinin hesaplanması 1.1.6- İzantropik bağıntılar 1.2- Sıkıştırılabilir akımın tanımı 1.3- Akım rejimleri 1.3.1- Sesaltı akımlar 1.3.2- Ses civarı akımlar 1.3.3- Sesüstü akımlar 1.3.4- Sesin çok üstü akımlar

Aerodinamik Nedir

Aerodinamik, atmosfer içerisinde yüksek hızla hareket eden cisimlerin ve yüksek hızdaki rüzgara maruz kalan hareketli ve hareketsiz cisimlerin – etrafında meydana gelen akım olaylarını inceleyen; bu cisimler üzerine hava ile temas nedeniyle etkiyen yükleri (kuvvet ve momentler) araştıran, – istenilen kuvvet ve momentleri sağlayabilecek geometrileri tasarlayan bir bilim dalıdır. Aerodinamiğin ilgilendiği problemleri genel olarak – Analiz problemleri – dizayn problemleri olmak üzere iki sınıfta toplamak mümkündür. Analiz problemi, cisim geometrisi ve akım şartları verildiğinde cisim etrafındaki akım alanının ayrıntılı incelenmesi ve/veya cisme etkiyen kuvvet ve momentlerin tespit edilmesi anlamına gelir. Dizayn (veya tasarım) problemi ise istenilen performansı sağlayacak şekilde cismin geometrisinin tespiti çalışmasıdır.