ALES sınavı nedir?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı   kısaca ALES ;  Yüksek Lisans , Doktora yapmak isteyenler ve  Akademik personel olmak isteyenlerin ( Öğretim Görevlisi , Öğretim Üyesi , Araştırma Görevlisi ) girdikleri sınavdır.
Sorular sözel ve sayısal kısımlara ayrılmıştır. Bu kısımların içerisinde yer alan soruların bir kısmı sözel mantık ve sayısal mantık sorularını kapsar.