TERMODİNAMİK

Termodinamik hakkında kısa bilgiler:
Görüntülemek için tıklayınız.
İçerik:
1.1-Termodinamik hatırlatmalar 1.1.1- Mükemmel gaz 1.1.2- İç enerji ve antalpi 1.1.3- Termodinamiğin 1. kanunu 1.1.4- Antropi ve termodinamiğin 2. kanunu 1.1.5- Antropinin hesaplanması 1.1.6- İzantropik bağıntılar 1.2- Sıkıştırılabilir akımın tanımı 1.3- Akım rejimleri 1.3.1- Sesaltı akımlar 1.3.2- Ses civarı akımlar 1.3.3- Sesüstü akımlar 1.3.4- Sesin çok üstü akımlar

Aerodinamik Nedir

Aerodinamik, atmosfer içerisinde yüksek hızla hareket eden cisimlerin ve yüksek hızdaki rüzgara maruz kalan hareketli ve hareketsiz cisimlerin – etrafında meydana gelen akım olaylarını inceleyen; bu cisimler üzerine hava ile temas nedeniyle etkiyen yükleri (kuvvet ve momentler) araştıran, – istenilen kuvvet ve momentleri sağlayabilecek geometrileri tasarlayan bir bilim dalıdır. Aerodinamiğin ilgilendiği problemleri genel olarak – Analiz problemleri – dizayn problemleri olmak üzere iki sınıfta toplamak mümkündür. Analiz problemi, cisim geometrisi ve akım şartları verildiğinde cisim etrafındaki akım alanının ayrıntılı incelenmesi ve/veya cisme etkiyen kuvvet ve momentlerin tespit edilmesi anlamına gelir. Dizayn (veya tasarım) problemi ise istenilen performansı sağlayacak şekilde cismin geometrisinin tespiti çalışmasıdır.

Aerodinamik Ders Notu

İçindekiler:
GİRİŞ 1.1. Aerodinamik 1.1.1 Aerodinamik nedir 1.1.2 Aerodinamiğin ilgi alanları 1.1.3 Aerodinamiğin inceleme tarzı 1.1.4 Aerodinamiğin ilgili bilim dalları arasındaki yeri 1.2. Birim, boyut 1.2.1 Birim ve Boyut 1.2.2 Birim Sistemleri, Temel Boyutlar ve Alışılagelmiş Birimleri 1.2.2 SI Sistemi ve Diğer Sistemlerle Geçişler 1.2.2 Boyut Uyumu, Boyut Analizi 1.3. Akışkan özellikleri 1.3.1 Maddenin Halleri 1.3.2 Akışkanlar ve fiziksel özellikleri 1.3.3 Havanın standart şartlarda deniz seviyesindeki fiziksel özellikleri 1.4. Aerostatik 1.4.1 Hareketsiz akışkan ortamında basınç, Pascal kanunu 1.4.2 Hidro/Aero-statik taşıma (Buoyancy) 1.4.3 Basınçların ölçülmesi, manometreler 1.4.4 Atmosferin bileşimi ve yapısı, Standart atmosfer 1.4.4.1 Troposfer için hesaplar 1.4.4.2 Stratosfer için hesaplar 1.4.4.3 İzafi yoğunluk 1.4.4.4 Atmosferin diğer özellikleri 1.4.5 Aerostatik taşıma 1.4.5.1 Denizaltı ve balonlarda hidro/aerostatik taşıma
Notu Görüntülemek için tıklayınız.