SPSS Veri Analiz Yöntemleri

İçindekiler

Değişkenlerin Yeniden Kodlanması ve Hesaplanması ,
Diyagram ve Grafikler,
Çapraz Tablolar ,
Örnek Seçimi,
Güvenilirlik Analizi,
Faktör Analizi ,
Uygun Analiz Türünün Belirlenmesi,
Regresyon ve Korelasyon Analizi,
T – Testi,
Varyans Analizi,
Ki-Kare Testi
Notu görüntülemek için tıklayınız.